Ringtones de Shakti With John McLaughlin:

Biografía Shakti with John McLaughlin: Shakti with John McLaughlin
Members:
John McLaughlin (acoustic guitar)
L. Shankar (violin)
Zakir Hussain (tabla)
T.H. Vinayakram
(ghatam, mridangam),
R. Raghavan (mridangam)
Associated Acts:

Albums by Shakti with John McLaughlin: